Nahit Eren: Diyarbakır Barosu’nun onurlu mirasına sahip çıkacağız

Read Time:7 Minute, 5 Second
Nahit Eren: Diyarbakır Barosu’nun onurlu mirasına sahip çıkacağız

DİYARBAKIR – Diyarbakır Barosu Ekim ayında yeni liderini seçecek. 1927’de kurulan Diyarbakır Barosu, bilhassa 1980 sonrasında toplumsal ve …

DİYARBAKIR – Diyarbakır Barosu Ekim ayında yeni liderini seçecek. 1927’de kurulan Diyarbakır Barosu, bilhassa 1980 sonrasında toplumsal ve siyasal bahislerde gösterdiği hassasiyet nedeniyle dikkat çekiyor. Baronun hak ihlallerine yönelik müdahil tavır sergilemesi, periyot devir iktidarlar tarafından gaye tahtasına konmasına da neden oldu. Yakın vakitte baro idaresi hakkında soruşturmaların açılması, faaliyetlerinin kriminalize edilmek istenmesi de kelam konusu oldu.

Baro Lideri Tahir Elçi’nin bölgede yaşanan çatışmaların bitmesi ve tarihi yapıların korunması için basın açıklaması yaparken vurulması da Diyarbakır Barosu’nun üstlendiği sorumlulukların ne kadar ağır bedelle karşı karşıya kalabildiğini gösteriyor.

Öte yandan avukatlık kanunundaki değişiklikler ve çoklu baro düzenlemesi, avukat hakları üzere sıkıntılar da Diyarbakır Barosu’nun önündeki kıymetli bahisler ortasında yer alıyor. Temelinde Diyarbakır Barosu’nun yeni liderini ve idare heyetini yeniden şiddetli bir süreç bekliyor. Bu kuvvetli süreçte iki isim lider olarak vazife almaya aday olduklarını açıkladı. Biri, mevcut lider Cihan Aydın. Oburu ise Nahit Eren.

Nahit Eren, 1978 Diyarbakır Kulp doğumlu. Birinci, orta ve lise eğitimini Kulp ilçesinde tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Evli ve üç kız çocuğu babası. Diyarbakır’da hür avukatlık yapıyor. Diyarbakır Barosu’nun kurumsal yapısı içerisinde uzun yıllar değişik misyon ve sorumluluklar üstlendi. Eren, 2012-2014 ortasında Diyarbakır Barosu Idare Heyeti üyeliği ve Diyarbakır Barosu Lider Yardımcılığı misyonunda bulundu. Tekrar 2016-2018 yıllarında da Diyarbakır Barosu Idare Heyeti üyeliği vazifesinde bulundu.

Nahit Eren ile Diyarbakır Barosu’nu, lider seçildiğinde kendisini bekleyen problemleri ve tahlil tekliflerini konuştuk.

‘SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM’

Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na neden aday oldunuz?

Mesleğe başladığım günden beri Diyarbakır Barosu’nun kurumsal yapısı altında değişik misyon ve sorumluluklar üstlendim. Diyarbakır Barosu’nda üstlendiğim misyon ve sorumluluklardan edindiğim deneyim ile mesleğimize ve baromuza daha çok borçlandığımı düşünüyorum. Her bir üyesi ile ve her vakit, temel hak ve özgürlüklerden yana almış olduğu tavır ve bu uğurda verdiği bedellerle, ulusal ve milletlerarası hukuk topluluğunda saygın bir yer edinen Diyarbakır Barosu’na lider olma sorumluluğunun yükünün farkında olmakla birlikte, bir o kadar da onurlu bir misyona talip olduğumun farkındayım. Bu şuur ve sorumlulukla, Diyarbakır Barosu’nun bu onurlu mirasına her bir üyesiyle sahip çıkıp daha da ileriye taşımak, her geçen gün artan meslek sıkıntılarımıza tahliller üretebilmek ve mesleğimize daha güçlü formda sahip çıkmak için aday oldum. Bu manada tıpkı sorumluluğu hisseden her meslektaşıma da muvaffakiyetler diliyorum.

Diyarbakır Barosu Başkanlığı’nın ağır sorumluluklar yüklediğini belirttiniz. Biraz açabilir misiniz? Nedir bu sorumluluklar?

Diyarbakır Barosu’nun ulusal ve milletlerarası hukuk topluluğunda saygın bir yeri olduğu herkesin malumudur. Bu saygınlık, her kuvvetli süreçte adalet, eşitlik ve özgürlüklerden yana ortaya koyduğu kararlı duruşuyla elde edilmiştir. Baromuz bu pahaları korumak uğruna çok ağır bedeller de ödemiştir. Bu tarihî mirasın bizlere yüklediği sorumluluk her türlü bedeli göze alarak bu sorumluluğa talip olmayı gerektirir. Şunu da belirtmek gerekir ki bu mirası savunmak için sadece yürek değil birebir vakitte bu pahaların içselleştirilmesini sağlayacak şuur ve nosyona da sahip olmaya muhtaçlık vardır. Tüm bunlarla birlikte Diyarbakır Barosu’nun bir meslek örgütü olmanın yanı sıra bölgede yıllarca sivil toplumun başat aktörü olduğunu da unutmamak lazım. Bilhassa çatışmalı süreç ile başlayan darbe teşebbüsü sonrası daha da etkisizleşen sivil toplumu tekrar canlandıracak aktör de Diyarbakır Barosu olmalıdır.

ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN SIKINTILAR

Avukatların sıkıntıları ve bunları gidermede baroların rolü nedir?

Avukatlık kanunu, tarafsız ve bağımsız yargının teminatı olan barolara hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak üzere değerli bir misyon yüklemiştir. Baroların bu sorumluluğunun yanı sıra mesleksel manada da avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve itimadı sağlamak; meslek tertibini, ahlâkını, saygınlığını korumak ve bilhassa de avukatların ortak gereksinimlerini karşılamak maksadıyla çalışmaları yürütme üzere kıymetli bir misyon ve sorumluluğu bulunmaktadır. Avukatlar, mesleksel manada büyük zorluklar ve ezalar içinde mesleklerini icra etmeye çalışmaktadırlar. Bilhassa yeni başlayan meslektaşlarımız, mesleğe çok güç şartlarda başlamaktadırlar. Başta ekonomik problemler olmak üzere avukatların mesleğini icra ederken karşılaştıkları zorluklar tahlile muhtaç değerli sorun başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Diyarbakır Barosu’nun Kürt sıkıntısının tahliline ait yaklaşımı, iktidarların salt güvenlikçi siyasetlerle soruna baktığı periyotlarda kendilerini rahatsız etmekte ve baromuza dönük haksız itham ve suçlamaların oluşmasına sebebiyet vermektedir.”

Bu problemlere yönelik tahlil teklifleriniz neler?

Bahsettiğimiz sıkıntılar ülke genelinde avukatların yaşadığı temel meselelerdir. Daima sayıları artan hukuk fakülteleriyle birlikte avukat sayısındaki önemli artışa rağmen, çalışma hayatında yaşayacakları problemler konusunda maalesef tahliller üretilmemektedir. Bilindiği üzere mesleğe yeni başlayan birçok avukatın, birinci etapta temel kar alanı CMK kapsamında yürütülen zarurî müdafilik hizmetidir. Fakat yıllardır bu bahiste avukatların emeğinin sömürüldüğü bilinen bir olgu olmasına rağmen bu mevzuda olumlu bir çalışma yapılmamaktadır. Avukatlar epey cüz’i fiyatlarla bu alanda çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Bu cüz’i fiyatlarla bir avukatın ofisini açık tutabilmesi ve ailesine ekonomik bir katkı sunabilme talihi bulunmamaktadır. Bu sebeple en kıymetli çalışmamızın mecburî müdafilik hizmetinden kaynaklı fiyatların Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi’nde belirtilen fiyata eş bedel düzeye getirilmesini sağlamak olacaktır. Bilhassa mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız şimdi hiçbir gelirleri yokken ve yüksek ofis maliyetleri de nazara alındığında mesleklerini icra edecek ofisler açamadıklarının farkındayız. Bu sebeple birinci etapta bu sıkıntılarını gidermek üzere belli bir mühlet baromuzun ekonomik gücü de dikkate alınarak kendilerine yer temini konusunda katkı sunacak projelerimizin olacağını belirtmek isterim.

GAYELERDEN BİRİ ‘BARO MECLİSİ’ KURMAK

Seçilmeniz durumunda yapmayı planladığınız projeleriniz neler?

Öncelikle Diyarbakır Barosu’nun, artan üye sayısı ile birlikte, meslektaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için bütün ünitelerinin bir ortada yer alacağı, vatandaşların adalet arayışında kendilerine daha iyi hizmet sunabileceğimiz idari bir binaya muhtaçlığı bulunmaktadır. Birebir vakitte meslektaşlarımız ve ailelerinin bir ortaya gelebilecekleri, bu suretle mesleksel dayanışmayı da güçlendirecek bir toplumsal tesis gereksinimimiz da bulunmaktadır. Kurumsal yapımızı ve mesleksel dayanışmamızı artıracak bu muhtaçlıkları giderme konusunda büyük bir emek ve mesai içinde olacağımızın bilinmesini isterim. Baroların en değerli misyonlarından biri de stajyer avukatları mesleğe en iyi formda hazırlamaktır. Bu emelle staj eğitimini güçlendirecek daha etkin bir eğitim sürecini planlamaktayız. Daha iştirakçi bir anlayış için avukatlık mesleğine dair sıkıntıların, kentimize dair sıkıntıların tartışıldığı ve tahlil tekliflerinin konuşulduğu “Baro Meclisi” kurmak en büyük hedeflerimdendir.

SAVUNMANIN BAĞIMSIZLIĞINA DARBE

Avukatlık kanunundaki değişikler ve çoklu baro düzenlemesine karşı görüşlerinizi alabilir miyiz?

Ben öncelikle bu yasal düzenlemeye karşı güçlü bir dayanışma göstererek bir ortaya gelen barolarımızı, ortaya koyduğu uğraştan ötürü kutluyorum. Baro liderlerinin, demokratik hakları olan barışçıl şov ve yürüyüş haklarına yönelik müdahale ve engellemeleri de kınadığımı belirtmek isterim. Siyasal iktidarın, bu süreçte baroları ilgilendiren bu kıymetli yasal değişiklikte, baroları sürece dahil etmeyerek ve haklı itirazlarına kulak vermeyerek değişikliğe gitmiş olmasını demokrasiden ve uzlaşma kültüründen ne derece uzaklaştığımızı göstermektedir. Bilhassa baroların yapısını ve Türkiye Barolar Birliği delegasyon sistemini değiştiren bu düzenlemenin siyasal saiklerle yapıldığını baştan belirtmek isterim. Siyasal iktidarın, bir gereksinimden çok baroların maddeden kaynaklı icra etmiş oldukları çalışmalarından ve açıklamalardan duyduğu rahatsızlıktan hareketle bu değişikliklere gittiğini üzülerek görmekteyiz. Yasal değişiklikle birlikte getirilen çoklu baro sisteminin yaratacağı problemler üzerine çok da düşünülmediği kanaatindeyim. Bu sistemle baroların makul siyasi görüşler doğrultusunda şekillenmesiyle, savunmanın bağımsızlığına büyük bir gölge düşürecektir. Hakikaten son günlerde kurulması planlanan yeni barolara ait bir kısım meslektaşlarımızın, siyasi parti lider ve yöneticileri ile olan temasları bunu doğrulamıştır. Avukatlık mesleğinin icrasında baro aidiyetinin yaratacağı haksız rekabet şartları, meslek etiği açısından epeyce kıymetli olan disiplin süreçlerinin gerektiği üzere işletilmeme riski mesleğimize büyük ziyanlar verecektir. Ben bu değişikliğin en kısa müddette yaratacağı tahribatla yine gözden geçirilip kaldırılacağına inanmaktayım.

DİYARBAKIR BAROSU İKTİDARI RAHATSIZ DEDİYOR

Diyarbakır Barosu vakit zaman iktidarın sert tenkitlerine maruz kaldı. Bu mevzuda neler söyleyebilirsiniz?

Evet, yıllardır Diyarbakır Barosu sahip olduğu misyonun gereği olarak, kimden gelirse gelsin temel hak ve özgürlükler konusundaki ihlallere karşı sesini her süreçte yükseltmiştir. Diyarbakır Barosu; ömür hakkına yönelik, çocuk hak ihlalleri ve bayan haklarına yönelik her türlü taarruzun karşısında durmuş, azap gören mağdurların yanında olmuş ve bu ihlallere ait gereken tüzel süreçlerin de her vakit takipçisi olmuştur. İktidarların hukuka muhalif her türlü uygulamalarına karşı durmuş ve tahlil teklifleri geliştiren bir kurum olmuştur. Bu sebeple Diyarbakır Barosu’nun bu çeşit faaliyetleri siyasal iktidarları ve kamu otoritelerini rahatsız etmiştir. Barolar, insan haklarını korumak ve savunmak üzere yasal bir yükümlülük altındadırlar. Siyasal iktidarın, baroları bu çeşit çalışma ve reaksiyonlarını birebir problemlerin bir daha yaşanmaması bakımından dikkate alıp taktir etmesi gerekirken haksız itham ve akınlarla barolara karşılık olmaktadırlar. Diyarbakır Barosu yıllardır Kürt probleminin barışçıl ve demokratik yerde tahlilini savunmuştur. Diyarbakır Barosu’nun Kürt probleminin tahliline ait yaklaşımı, iktidarların salt güvenlikçi siyasetlerle probleme baktığı periyotlarda kendilerini rahatsız etmekte ve baromuza dönük haksız itham ve suçlamaların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Gerçekten Diyarbakır Barosu’nun yöneticiliğini yaptığımız periyotta söz ettiğimiz görüşlerden ötürü cezai soruşturmalarla bundan nasibimizi aldık. Bu uğurda Diyarbakır Barosu’nun ödediği en ağır bedel olağan ki barış daveti yaparken katledilen ebedi lideri Tahir Elçi’yi kaybetmesidir.

Son bir bildiriniz olur mu?

Diyarbakır Barosu genel konseyleri büyük bir demokratik olgunlukla icra edilmektedir. Bu seçimli genel konseyle da her şartta sağduyunun kalesi olan Diyarbakır Barosu’nun kazanmasını umut ediyorum.

Gazete Duvar

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep evlilik sitesi